Oddano obwodnicę Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10

631

Od, 19 grudnia 2020 roku, kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 17,8 km wyprowadziła z miasta ruch tranzytowy, w tym ponad 3 tys. ciężarówek, które każdej doby przejeżdżało przez samo centrum Wałcza.

Łączna wartość inwestycji to około 657 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wysokość dofinansowania UE wyniosła 264,8 mln zł.

Prawie 20 km dwujezdniowej drogi ekspresowej GDDKiA Obwodnica Wałcza omija miasto od północy. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na trasie powstało 13 wiaduktów, 2 mosty, 2 estakady i 4 wiadukty ekologiczne. Największymi obiektami są dwie duże estakady, E-1 o długości 276 metrów i E-2 o długości 760 metrów. Połączenie z pozostałymi drogami zapewniają cztery węzły drogowe: Wałcz Zachód z DK10 od strony Szczecina, Wałcz Północ z DW163, Wałcz Wschód z DK22 i Witankowo z DK10 od strony Piły.

Zysk dla mieszkańców i transportu 

Wałcz był dotychczas miastem szczególnie obciążonym ruchem tranzytowym. Przez miasto prowadzą dwie drogi krajowe (DK10 i DK22) oraz dwie wojewódzkie (DW163 i DW178). Układ komunikacyjny wewnątrz miasta nie zmienił się w zasadzie od 1945 GDDKiA roku i cały tranzyt skupiał się w centrum miasta, mieszając się z ruchem lokalnym. W efekcie przejazd przez Wałcz potrafił zająć nawet godzinę. Teraz obwodnica w ciągu S10 wyprowadzi główną część ruchu tranzytowego z miasta, a pojazdy jadące ze Szczecina przez Piłę i Bydgoszcz do Warszawy omijają Wałcz. Przypominamy, że obecnie opracowywana jest dokumentacja dla obwodnicy Wałcza w ciągu DK22, która powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Pewne prace na inwestycji można wykonać po przełożeniu ruchu na obwodnicę. Tak jest z przebudową włączenia węzła Wałcz Zachód do dawnego przebiegu DK10. Droga musi być na odcinku około 300 metrów całkowicie przebudowana i nie można było tych prac zrealizować „pod ruchem”. Dlatego od połowy stycznia przyszłego roku węzeł Wałcz Zachód będzie zamknięty. Ruch będzie skierowany na pozostałe węzły. Prace te mają się zakończyć w kwietniu, wówczas węzeł zacznie ponownie funkcjonować.

źródło: GDDKiA Oddział Szczecin