Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dn. 14 czerwca 2022 r. ws. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Starosta Nakielski ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa,oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 • nr 63/4 o powierzchni 0,1938 ha,
 • nr 63/5 o powierzchni 0,2240 ha,
 • nr 63/6 o powierzchni 0,2997 ha,
 • nr 63/7 o powierzchni 0,1692 ha

położone w obrębie Wolwark, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1U/00012219/0.

Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą:

 • Cena wywoławcza działki nr 63/4 wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
 • Cena wywoławcza działki nr 63/5 wynosi 137.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
 • Cena wywoławcza działki nr 63/6 wynosi 193.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
 • Cena wywoławcza działki nr 63/7 wynosi 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

Wadium wpłacane jest odrębnie dla każdej z działek.

Przetargi odbędą się w dniu 6 września 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16) odrębnie dla każdej z działek:

 • dla działki nr 63/4 o godzinie 1300;
 • dla działki nr 63/5 o godzinie 1330;
 • dla działki nr 63/6 o godzinie 1400;
 • dla działki nr 63/7 o godzinie 1430;

W wypadku braku możliwości przeprowadzenia przetargu w siedzibie urzędu, możliwe jest jego zorganizowanie w formie elektronicznej w trybie określonym w §  30a-30 c w/w rozporządzenia. 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6, a także w prasie o zasięgu krajowymi na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pod nr.tel.: (52) 386 66 86.

                                                                     Starosta Nakielski –  Tadeusz Sobol