Oko na zimę 2021. Muzeum Okręgowe zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym

W poszukiwaniu niecodziennych zimowych pejzaży, czy architektury wybierzmy się na spacer z rodziną lub spójrzmy za okno. Tematem fotografii mogą być różnorakie „fragmenty” naszego otoczenia, w taki, czy inny sposób związane z zimą. Inspiracji warto także poszukać wśród niecodziennych tropów tej mroźnej i malowniczej pory roku – zapraszają organizatorzy.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczestników potrzeby obcowania z naturą, pobudzenie ekspresji twórczej i rozwijanie kreatywnego myślenia, a także pielęgnowanie kontaktu z kulturą, co jest szczególnie ważne, a zarazem trudne w obecnym czasie.

Tematyka nadesłanych prac musi być związana z tytułem konkursu i wykonana samodzielnie.
Czekamy na fotografie, które będą czarno-białą opowieścią o niezwykłej zimie, jakiej doświadczamy. Każdy z uczestników może wykonać maksymalnie dwie fotografie. Na najlepszych czekają nagrody!

Prace na konkurs przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 1 lutego do  1 marca 2021 r. z dopiskiem – Oko na zimę 2021, na adres: konkurs@muzeum.bydgoszcz,pl. Szczegóły konkursu i regulamin: www.muzeum.bydgoszcz.pl

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie on-line, 20 marca 2021 r.

Zapraszamy także na stronę internetową muzeum, gdzie podczas kilkuodcinkowego cyklu on-line Kolekcjoner wrażeń, można poznać reguły,  jakie rządzą prawidłową budową kompozycji, dowiedzieć się o sile kontrastu, zasadach dynamiki, czy poprawnego kadrowania zdjęć.

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy