Ostatnie dni by wystąpić o 1400zł dodatku solidarnościowego

Tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. O tę pomoc mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta.

W całym kraju ZUS wypłacił już 271 mln złotych z tytułu dodatku solidarnościowego,
w województwie kujawsko-pomorskim niemal 15 mln złotych. Wnioski o ten rodzaj wsparcia można składać tylko do końca sierpnia, wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Można go było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień.

Wśród pracowników, którzy stracili pracę i wnioskują o dodatek solidarnościowy przeważają kobiety i stanowią ok. 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 32 proc. – pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem życia.Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w br. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego