„Pasja, Profesja, Powołanie”

Już kolejny raz Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nakle nad Notecią  włączyła się do akcji „Ogólnopolski Tydzień Kariery” organizowanej cyklicznie przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku Zespół ds. orientacji szkolnej i zawodowej Poradni zorganizował Sympozjum pod hasłem „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”, które  honorowym patronatem objął  Starosta Nakielski.  W dniu 24 października 2019 r. spotkaliśmy się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Nakło” ul. Rudki 1.

Adresatem  wydarzenia byli doradcy szkolni i zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści zajmujący się poradnictwem zawodowym oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z powiatu nakielskiego. Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonali: dyrektor „Cukrownia Nakło” Czesław Muszyński oraz wicestarosta Tomasz Miłowski. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni  prelegenci reprezentujący: Centrum Informacji i Planowania Kariery  Zawodowej w Bydgoszczy – Wiesława Janaszek, Starostwo Powiatowe – Agnieszka Heftowicz, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią – Agnieszka Jassel, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Sopocie –  Damian Orzeł, „Zelan” Sp.z o.o. w Nakle nad Notecią – Joanna Czelińska, Bydgoski Klaster Przemysłowy w Bydgoszczy – Agnieszka Matuszak, „Siropol” Sp. z o.o  w Bydgoszczy – Maciej Mazurkiewicz, Jednostkę Szkoleniową „Kursal” w Nakle nad Notecią –  Magda Pasieka, Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni – Jerzy Napierała.  Celem spotkania było propagowanie  poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery oraz zachęcenie do odkrywania własnych pasji i planowania kariery zawodowej.

Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo serdecznie dziękują za zainteresowanie i tak liczną frekwencję. Szczególne podziękowania składamy  Panu Czesławowi Muszyńskiemu oraz pracownikom Cukrowni za  życzliwość, pomoc i miłe przyjęcie wszystkich gości, sponsorom za wsparcie  finansowe w realizacji działania,  jak również prelegentom, których zaangażowanie było gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego sympozjum. Wiedza i doświadczenie własne zaproszonych specjalistów przekazane uczestnikom w trakcie wykładów, przyczyniły się do przeprowadzenia wydarzenia na wysokim poziomie. Mamy również nadzieję, że udział w nakielskim sympozjum był dla Państwa miłym spotkaniem zawodowym i integracyjnym.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią: Ewa Burzyńska – dyrektor i Joanna Rygielska – lider Zespołu ds. Orientacji PPPP Szkolnej i Zawodowej