Paterek: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kokosza grosz do grosza”

Wiosną 2021 roku uczniowie obecnej klasy 5a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku wraz z wychowawcą – panią Aleksandrą Białką  przystąpili do realizacji zadań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kokosza grosz do grosza”, którego finał nastąpił we wrześniu roku szkolnego 2021/2022.

Celem projektu była edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mieli szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności. Projekt miał zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Uczniowie w ramach przedsięwzięcia uczestniczyli w lekcjach, zdobywając wiedzę na temat historii pieniądza, jego roli w świecie, sposobów jego zdobywania i oszczędzania, rozwiązywali zadania pakietu ćwiczeniowego, a następnie przystąpili to  testu  zdobytych umiejętności. Wzięli udział w konkursie, którego wyniki podajemy poniżej:

I miejsce- Daniel Baczyński

II miejsce- Marcelina Białkowska

III miejsce- Szymon Koniec

Zwycięzcy otrzymali  nagrody rzeczowe: Koko-skarbonkę, Koko-koszulkę i Koko-torbę.

Udziałem w przedsięwzięciu nasza szkoła dołączyła do grona Szkół Bogatych w Wiedzę- placówek oświatowych, które edukują uczniów z zakresu finansów i oszczędzaniu. Otrzymaliśmy Certyfikat Wdrożenia Standardu Nauczania Edukacji Finansowej.

Aleksandra Białka