„Pewna Akcja” – zbiórka darów dla rodaków zamieszkujących Wileńszczyznę

195

Szanowni Państwo !!!!
Idąc śladem lat ubiegłych miło nam poinformować, że nasz Jednostka również w tym roku zaangażowała się w zbiórkę darów dla rodaków zamieszkujących Wileńszczyznę. Akcja obejmuje również pomoc dla placówek oświatowych, które kultywują tradycje Rzeczypospolitej Polskiej na jej dawnych Kresach Wschodnich. Koordynatorem akcji z ramienia OSP JRS jest rat. spec. Błażej TRELIŃSKI.
,,PEWNA AKCJA ” pod takim tytułem został ogłoszony ogólnonarodowy zryw, w który strażacy z Kowalewka angażują się po raz kolejny, śladem lat ubiegłych i jednocześnie proszą wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.
Każda osoba, która zechce pomóc proszona jest o kontakt telefoniczny lub bezpośredni przyjazd z darami na teren OSP JRS w Kowalewku, gdzie będzie można je przekazać.
Główne potrzeby stanowią: środki czystości, chemia gospodarcza, herbata , papier A4, pomoce naukowe, żywność trwała.
Dary zbierane będą do 21 grudnia do godz. 19-00. Transport na Wileńszczyznę wyrusza 21 grudnia br. o godz. 23-00
Wszelkie informacje pod nr tel. 793-770-127

Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku