Pierwsza sesja sejmiku województwa nowej kadencji

Przewodnicząca sejmiku województwa VI kadencji Elżbieta Piniewska została wybrana ponownie na tę funkcję. Wiceprzewodniczącymi zostali Katarzyna Lubańska, Józef Ramlau i Przemysław Sznajdrowski. Trwa pierwsze po wyborach posiedzenie sejmiku województwa. Późnym popołudniem głosowania nad składem zarządu województwa.

Na wniosek radnego Jacka Gajewskiego porządek sesji został poszerzony o dodatkowe punkty dotyczące wyboru marszałka województwa, wyboru wicemarszałków województwa i wyboru członków zarządu województwa oraz punkty związane liczebnością i składem komisji stałych sejmiku. Do godz. 16 trwa przerwa w obradach.

Pierwszą część sesji poprowadził radny senior Robert Malinowski. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” – brzmi rota ślubowania, którą złożyli dziś radni województwa.

Gośćmi posiedzenia są parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy jednostek służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni i reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Porządek obrad

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Pierwsza sesja sejmiku VII kadencji, fot. Andrzej Goiński/UMWKP