Pierwszy dzień TRAFIONYCH FERII w Zespole Szkół Szubin

Pierwszego dnia „Trafionych Ferii” uczniowie klas VIII mieli okazję zapoznać się z pomocami dydaktycznymi służącymi do ćwiczenia pierwszej pomocy na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Wykonać pierwsze strzały na strzelnicy wirtualnej oraz sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy pneumatycznej. Opiekunami podczas zajęć byli: Alicja Jaśkowiak, Izabela Bodnar, Piotr Jamróg i ks. Krzysztof Barczyński. Wsparci udzielili kadeci: Klasa III TB Dominika Hejnicka, Anna Pęczek, Tobiasz Nowicki, Miłosz Małek, Patryk Wojtczak, Klasa II OPW Szymon Rybarczyk, Piotr Zieliński, Klasa I OPW Marta Witkowska, Hubert Gwit, Kamil Napierała, Wiktor Dominiak, Filip Bartkowiak, Magda Zielińska, Oliwia Janowska, Oskar Kula.

W ramach pierwszej pomocy każdy uczestnik wykonał uciśnięcia ratownicze na fantomie niemowlaka i dorosłego, niektórzy ćwiczyli użycie defibrylatora zewnętrznego. W kolejnych dniach będzie możliwość przećwiczyć zakładanie opatrunku uciskowego, opaski uciskowej, szyny Kramera oraz prowadzenia tlenoterapii czynnej.

Zapoznanie uczestników z możliwościami technicznymi  w kreowaniu scenariuszy treningu strzeleckiego było przewodnim tematem pierwszego dnia ,,Trafionych Ferii”, prowadzonych na  strzelnicy wirtualnej, korzystającej z systemu ,,POJEDYNEK‘’.

Uczestnicy zapoznali się  na samym wstępie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującego na strzelnicach, prawidłowym przyjmowaniu postaw strzeleckich, zasad pracy na przyrządach celowniczych, pracy na języku spustowym danej broni. Następny punkt zajęć zaznajomił uczestników z wyposażeniem uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, którym dysponują w ramach  programu nauczania. Możliwość założenia oporządzenia cieszyła się dużym zainteresowanie wśród uczestników, dodatkową atrakcją prowadzoną pod czujnym okiem przez kadetów była sztuka kamuflażu. Kadeci przedstawili sposoby jakimi można wtopić się w środowisko, w którym prowadzone są ćwiczenia. Osoby chętne skorzystały z możliwości kamuflażu i w tym dniu z barwami na twarzy przystąpiły także do  zajęć z musztry wojskowej. Każdy chętny po przeszkoleniu mógł stać się dowódcą drużyny i przez chwilę sprawdzić się w roli instruktora musztry. W tym dniu trening strzelecki był wstępem który dał przedsmak dalszej rywalizacji i walki o lepszy wynik  nabywanych umiejętności. Uczestnicy mogli sprawdzić się w roli żołnierzy jednostki specjalnej której zadaniem było zlikwidowanie celów na peronie metra, uwolnienie  z rąk terrorysty zakładnika poprzez jego likwidacje. Dodatkowym atutem jest fakt że wszyscy zdrowi, cali zakończyli  zmagania z zapowiedzią dalszego treningu i walki w dniu następnym.

Na strzelnicy pneumatycznej odbyło się krótkie przeszkolenie z posługiwania się bezpiecznego bronią, wytłumaczono zasady postawy strzeleckiej i pracy na przyrządach optycznych. W ramach pierwszego spotkani przećwiczono strzelanie z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej i leżącej.

Zapraszamy serdecznie na kolejne dni zabaw strzeleckich na obiektach Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. W środę wyjątkowe spotkanie z przyjacielem szkoły mjr r. Witoldem Błasiakiem, a w piątek – ostatni dzień ferii – swoją służbę przybliżą przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy. Działania w ramach TRAFIONYCH FERII wspiera Powiat Nakielski – organ prowadzący szkołę.

Alicja Jaśkowiak