Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wizytą w Więcborku

129

W dniu wczorajszym na zaproszenie Poseł na Sejm RP Pani Iwony Kozłowskiej oraz Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku gościł Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Więcborku z Przewodnicząca Panią Anną Łańską na czele oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Panem Przemysławem Dąbrowskim.

Podczas ponad godzinnej dyskusji podjęto szereg bardzo istotnych tematów z punktu widzenia mieszkańców Gminy Więcbork. Na plan pierwszy wysunął się temat dróg wojewódzkich na terenie gminy. Marszałek pytany o stan zaawansowania budowy obwodnicy Więcborka poinformował, że do końca 2021 r. zostanie opracowane Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe, następnie zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej, a fizyczne rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2023 r. Budowa obwodnicy Więcborka jest jedną z priorytetowych przedsięwzięć jakie Województwo Kujawsko –Pomorskie zamierza umieścić w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Kolejnym bardzo istotnym tematem poruszonym na spotkaniu był remont dróg wojewódzkich nr 241, 242 i 189 przebiegających przez teren Gminy Więcbork. Według zapewnień Pana Marszałka popartych przez Dyrektora ZDW droga nr 189 relacji Złotów – Więcbork zostanie wyremontowana w 2021 r. W przypadku drogi nr 241 i 242 ich remont jest przewidziany w ciągu najbliższych trzech lat w systemie nakładkowym.

W dalszej części spotkania pojawił się temat budowy ścieżki rowerowej na trasie od ronda do Fabryki Mebli GABI – BIS w ciągu drogi nr 241. Pojawiła się propozycja aby Gmina Więcbork wspólnie z ZDW Bydgoszcz przygotowały dokumentacje niezbędną do aplikowania środków finansowych z funduszu europejskiego przewidzianego na ograniczenie emisji CO2.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy udali się na otwarcie siedziby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku powstałej na gruntach przekazanych na ten cel przez Gminę Więcbork.

Katarzyna Włodarczak – UM w Więcborku