Pleciemy wieńce powrót do tradycji obrzędu dożynkowego

264

Żniwa to czas wytężonej pracy rolnika. Podsumowaniem żniw są dożynki i z nimi związane są różne rodzaje obrzędów. Nawiązując do tradycyjnych „pałuckich dożynek ”Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuk zrealizowało projekt  sfinansowany przez Zarząd Powiatu Nakielskiego pod nazwą ”Pleciemy wieńce  powrót  do  tradycji  obrzędu  dożynkowego”. Biesiada dożynkowa miała miejsce w murach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni i odbyła się w reżimie sanitarnym. W związku z  obostrzeniem związanym z COVID 19  Stowarzyszenie przygotowało  projekcję  filmu z obrzędem dożynkowym, który nagrany został przez Zespół Pałuki w 1999r.  Po projekcji i prezentacji piosenek dożynkowych Zespół Regionalny Pałuki zaprosił  wszystkich gości na przedstawienie, które przygotował w  gwarze pałuckiej pod nazwą  „Pierduśnice”. Był to melodramat o tym jak rodzi się plotka, który rozbawił wszystkich uczestników biesiady. Uwieńczeniem wspólnej zabawy dożynkowej  był poczęstunek składający się z tradycyjnych szarych klusek z kiszoną kapustą oraz tradycyjnej drożdżówki.

Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Pan Jan Kurant oraz członkowie Klubu Aktywnego Seniora.

materiał. GCKiB w Kcyni

Zdjęcie wyróżniające archiwalne, również z biesiady