Po wakacjach wracają edukacyjne wtorki z ZUS

Wracamy po wakacjach z telefonicznymi dyżurami ekspertów ZUS. Co tydzień dyżury poświęcone będą innej tematyce. 1 września 2020 roku tematem dyżuru będą zmiany jakie wprowadzono dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.

W godzinach od  9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 52 3418124  naszych ekspertów będzie można spytać między innymi:

  • Jakie zmiany w zwolnieniu z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. wprowadziła nowelizacja ustawy?
  • Komu ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek?
  • Jak i kiedy ZUS powiadomi o zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości?
  • Kto otrzyma zwrot opłaconych składek za kwiecień i maj i uzyska pełne zwolnienie ze składek?
  • Kiedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek?

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego