Podpisano umowę na renowację ogrodzenia cmentarza przy parafii p.w. Świętego Wita w Słupach

zdjęcie

Dnia 7 grudnia 2023 roku została podpisana umowa z Parafią Rzymskokatolicką w Słupach na udzielenie dotacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wita w Słupach”.  Zadanie to zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja powinna zostać ukończona do listopada 2024 r. Jej wartość to 500 000,00 zł. Umowę podpisali: Tadeusz Sobol starosta nakielski, Tomasz Miłowski wicestarosta, Natalia Żmudzinska skarbnik oraz ks. Leszek Kroll proboszcz parafii p.w. św. Wita w Słupach.

Ogrodzenie jest zabytkiem wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków i przedstawia wyjątkową wartość historyczną z uwagi na swój charakter konstrukcyjny. Ogrodzenie to bowiem jest charakterystyczne dla ogrodzeń XIX w. obiektów militarnych (krata forteczna). Jest to jedyny przypadek w Polsce, gdzie zostało zamontowane jako ogrodzenie kościoła. Ogrodzenie powstało w 1903 r.  tworzą je metalowe pręty osadzone na murowanym cokole. Kraty forteczne stosowane były jako zapory mocowane na własnym fundamencie, o rozmaitych funkcjach: zamykające dostęp do suchej fosy lub umieszczane na jej dnie, wzdłuż linii obrony; umieszczane nad strzelnicami, by je ochronić przed osypującą się z góry ziemią. W przypadku kościoła w Słupach umieszczone zostały na murze przeciwskarpy, gdzie strona obronna ogrodzenia została zamontowana od wewnątrz tj. odwrotnie niż na obiektach militarnych.

Obecny stan ogrodzenia wymaga interwencji konserwatorsko-restauratorskiej ze względu na przechylanie się wystającej części murów, co prowadzi do destabilizacji struktury. Część metalowa ogrodzenia ulega deformacji, a mur pęka i lasuje się z powodu działania czynników zewnętrznych.

Planowane prace obejmują: rozbiórkę zdegradowanych ław fundamentowych i murów, budowę nowych murów fundamentowych z okładzinami z cegły ceramicznej, a także wykonanie czterech nowych murowanych słupów znajdujących się na narożnikach działki oraz dwóch nowych murowanych słupów bramowych. Ponadto, przewiduje się prace naprawcze na istniejących słupach ogrodzenia i elementach metalowych, takich jak demontaż, oczyszczenie, wyprostowanie, uzupełnienie brakujących elementów, malowanie i ponowny montaż istniejących przęseł ogrodzenia, skrzydeł bram i furtek.

 

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią