Potulice: Zaglądamy za więzienny mur. Dział ewidencji w strukturze jednostki penitencjarnej

Porównując funkcjonowanie jednostki penitencjarnej do żywego organizmu, można by rzec, iż dział ewidencji stanowi jego serce. Mówiąc dosłownie i w przenośni, to właśnie w dziale ewidencji ,,wszystko się zaczyna i wszystko się kończy”. Przyglądamy się zatem bliżej zadaniom i organizacji pracy funkcjonariuszy działu ewidencji.

Przyjmowanie osadzonych do jednostek penitencjarnych

W dziale ewidencji rejestrowana jest dokumentacja oczekująca na wykonanie, która stanowi podstawę osadzenia skazanego w jednostce penitencjarnej. Przyjmowane są osoby zgłaszające się do odbycia kary lub doprowadzane przez funkcjonariuszy Policji bądź innych służb, a także osadzeni, którzy zostali przetransportowani z innych jednostek penitencjarnych.

Obliczenia kary

Praca funkcjonariuszy działu ewidencji rozpoczyna się wraz z przekroczeniem przez osadzonego bramy zakładu karnego lub aresztu śledczego. To oni weryfikują dokumenty niezbędne do jego przyjęcia, sprawdzają tożsamość. Następnie sporządzane jest obliczenie kary – istotny element, wskazujący przewidywany czasookres pobytu osadzonego w warunkach izolacji. Tutaj niezbędna jest precyzja, zarówno co do daty, godziny i minuty końca kary.

Czynności procesowe

Ponadto funkcjonariusze działu ewidencji odpowiadają za udział osadzonych w czynnościach procesowych, wydawanie korespondencji urzędowej, prowadzenie akt ewidencyjnych, zakładanie karty identyfikacyjnej, wszelkie czynności podejmowane wobec tymczasowo aresztowanych oraz wiele innych zadań, które wymagają stałego pogłębiania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów.

Koniec kary pozbawienia wolności

Ostateczne rozliczenie osadzonego, który jest zwalniany z jednostki penitencjarnej następuje także w dziale ewidencji. Zatem osoba, która trafia do aresztu śledczego lub zakładu karnego zawsze na początku i na końcu swojego pobytu w warunkach izolacji więziennej spotka funkcjonariusza tego działu.

To jedynie niewielki skrót głównych obszarów działań funkcjonariuszy ewidencji, których cechuje skrupulatność, precyzja, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Obecnie w potulickim dziale ewidencji zatrudnionych jest 10 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik cywilny.

Wszystkim ewidencjonistom życzymy satysfakcji z pełnienia służby!!

tekst: chor. Ewelina Kwaśniewska

zdjecia: chor. Justyna Sejdowska