Poważna awaria systemów informatycznych spowodowała problemy z obsługą obywateli

Dzisiaj, 22 stycznia 2020 roku na terenie całej Polski doszło do awarii systemów informatycznych, przede wszystkim z dostępem do systemu Rejestrów Państwowych. W System Rejestrów Państwowych wchodzi rejestr PESEL, rejestr Dowodów Osobistych, rejestr Stanu Cywilnego, rejestr Danych Kontaktowych, system Odznaczeń Państwowych oraz Centralny Rejestr Sprzeciwów. Przez kilka godzin nie działała też Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK).  Efektem tego były problemy z obsługą obywateli w urzędach gmin i starostwach.

opracował: Zbigniew Kubisz