Poznaliśmy najkorzystniejsze oferty na dokończenie S5 w okolicy Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców w przetargu na dokończenie budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 między węzłami Nowe Marzy – Świecie Południe i Świecie Południe – Bydgoszcz Północ. Jeśli nie będzie odwołań, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można w kwietniu podpisać umowy.

GDDKiA

Dwa odcinki, dwie umowy

Dla odcinka S5 Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex z ceną brutto 566 786 115,60 zł. Na dokończenie odcinka Świecie Południe (Dworzysko) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) za najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner), z ceną brutto 583 377 261,00 zł.

Wraz z wyborem najkorzystniejszych ofert rozpoczął się okres na wnoszenie ewentualnych odwołań. Kolejnym krokiem (przy braku odwołań) będzie przekazanie dokumentacji przetargowych do kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 roku odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania. Na odc. Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ jeszcze w marcu planuje się podpisać umowę na dokończenie budowy z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud.

Zaawansowanie rzeczowe

odc. 1 węzeł Nowe Marzy – węzeł Świecie Południe (Dworzysko)

• długość: 23,3 km;

Węzły: Nowe Marzy, Sartowice, Świecie Północ, Świecie Zachód, Świecie Południe.

MOP Święte – kat. I

• zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 23,2 proc.

odc. 2 węzeł Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo)

• długość: 22,4 km;

Węzły: Gruczno, Pruszcz, Koronowo

MOP-y: Gruczno wschód – kat. II, Gruczno Zachód – kat. II

• zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9 proc.

Strategiczne znaczenie S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz pośrednio Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiega od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 do na granicy z województwem wielkopolskim.

Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe):

– Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) – przetarg w toku – wybór najkorzystniejszej oferty;

– Świecie Południe (Dworzysko) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – przetarg w toku – wybór najkorzystniejszej oferty;

– Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem;

– Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.;

– Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Szubin Północ – przed podpisaniem umowy na kontynuację prac budowlanych;

– Szubin Północ – Żnin Północ – w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.;

– Żnin Północ – granica województwa – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz