Prace remontowe na dawnej DK5 w Żninie

Rozpoczęły się prace remontowe na dawnej drodze krajowej nr 5 przy przejściu przez Żnin. Są one związane z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku granica województwa – Żnin Północ. Długość remontowanego odcinka wynosi ok. 4 km. Prace będą prowadzone przez ok. 3 tygodnie. Są realizowane połówkowo – jedna połowa jezdni zajęta jest strefą robót, a drugą odbywa się wahadłowo ruch samochodowy. Obecnie wykonawca frezuje starą nawierzchnię. Następnie będą wykonywane jej nowe warstwy, a na końcu zostanie odtworzone oznakowanie poziome. Termin zakończenia remontu jest bardzo uzależniony od warunków atmosferycznych (w przypadku niekorzystnych może ulec przedłużeniu).

Apelujemy do użytkowników drogi o ostrożną jazdę i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników wykonawcy remontu.

źródło; GDDKiA Oddział Bydgoszcz