Przedstawiamy kompleksowy plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

235

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).
 • Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

  Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

  Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

  W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

  Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 roku
  Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

  Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

  Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności
  Przemieszczanie się

  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • Działalność zawieszona

  Komunikacja zbiorowa
  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
  • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
  • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Zakaz organizacji

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Działalność zawieszona

  Edukacja

  • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
  • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

  Hotele

  • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

  Gastronomia

  • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Działalność zawieszona

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • Bez udziału publiczności

  Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

  W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

  STREFA CZERWONA
  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

  Przemieszczanie się

  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

  Komunikacja zbiorowa
  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
  • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
  • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
  • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Zakaz organizacji

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Działalność zawieszona

  Edukacja

  • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
  • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

  Hotele

  • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

  Gastronomia

  • Wyłącznie na wynos i na dowóz

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Działalność zawieszona

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • Bez udziału publiczności;

  STREFA ŻÓŁTA
  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

  Przemieszczanie się

  • Brak ograniczeń

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

  Komunikacja zbiorowa
  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
  • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

  Edukacja

  • Nauczanie hybrydowe

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

  Hotele

  • Działalność bez ograniczeń

  Gastronomia

  • Otwarte w g. 6:00 – 21:00

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Brak ograniczeń

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
  • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

  STREFA ZIELONA
  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

  Przemieszczanie się

  • Brak ograniczeń

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

  Komunikacja zbiorowa
  Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 100% liczby miejsc siedzących, albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

  Targi i wydarzenia

  • Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

  Parki rozrywki

  • Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

  Edukacja

  • Nauczanie hybrydowe

  Sklepy i galerie handlowe

  • Działalność bez ograniczeń

  Hotele

  • Działalność bez ograniczeń

  Gastronomia

  • Działalność bez ograniczeń

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Działalność bez ograniczeń

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
  • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

   

  źródło: gov.pl