Przedstawiciele Centrum Szkolenia WOT w Kowalewku

10 marca 2021 roku teren Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku odwiedzili przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z mjr Łukaszem Kowalskim. Spotkanie robocze miało na celu omówienie przyszłych kierunków działalności związanej z szeroko prowadzonym szkoleniem komponentu Obrony Terytorialnej w oparciu o doświadczenia i zaplecze logistyczne ratowników JRS. Komendant Krzysztof Napieralski przedstawił specyfikę służby ochotników ich wyposażenie, a także dorobek osiemnastoletniej działalności na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa powszechnego i obrony narodowej.

www.jrs-kowalewko.pl