Przeładowana ciężarówka z mlekiem

Wszczęte postępowanie wobec przewoźnika, mandat karny dla kierowcy i wstrzymanie przewozu – to efekty kontroli samochodu ciężarowego w Bydgoszczy.

W dniu 14 kwietnia br. na drodze krajowej nr 5, kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli 2-osiowy samochód ciężarowy konstrukcyjnie przystosowany jako cysterna spożywcza i przewożący mleko. Po skierowaniu na stanowisko pomiarowe pojazd został zważony. Niestety, tam okazało się, że zamiast dopuszczalnych 18 ton ciężarówka waży o 2 tony więcej.
Z tytułu prowadzenia pojazdu o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej w wysokości 5000 zł. Ponadto inspektorzy ITD wstrzymali przewóz do czasu częściowego przeładowania mleka na inny pojazd i tym samym przywrócenia masy całkowitej kontrolowanej ciężarówki do wartości zgodnej z przepisami.

źródło: WITD Bydgoszcz