Rozpoczyna się przebudowa ulicy Targowej w Łobżenicy

29 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica podpisane zostały umowy rozpoczynające prace przy przebudowie ulicy Targowej w Łobżenicy. 9 maja 2019 roku Wojewoda Wielkopolski opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na jej podstawie dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy” w kwocie 275 000,00 złotych. Wniosek ten złożony został w odpowiedzi na trwający we wrześniu 2018 roku nabór wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast w Poznaniu podpisana została umowa rozpoczynająca tę inwestycję. W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogowy poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz na części drogi zostanie wybudowany nowy chodnik. Przetarg na to zadanie drogowe został już ogłoszony, a prace planowane są do zakończenia późną jesienią.

Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś wraz Skarbnikiem Gminy Danutą Dubicką podpisali umowy z przedstawicielem wykonawcy prac, którym jest POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA. Etapy I, II i III przebudowy opiewają na kwotę ponad 120 000 zł.

Zadanie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Anna M Nowak – UM Łobżenica