Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Ekslibris na stulecie powrotu Więcborka do Macierzy”

Dnia 19 stycznia 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Więcborku wspólnie z mieszkańcami Więcborka, z przedstawicielami władz samorządowych, powiatowych i państwowych świętowała 100-lecie powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Podniosły nastrój tego niezwykłego dnia zgromadził na Placu Jana Pawła II wielu obywateli naszego miasta.

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku, mając na uwadze historyczny wymiar tego wydarzenia, postanowiła uświetnić niedzielną  uroczystość  poprzez ogłoszenie wśród uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych naszej gminy konkursu pt. „Ekslibris na stulecie powrotu Więcborka do macierzy”. Bibliotekarze pragnęli obudzić w młodym pokoleniu patriotyzm lokalny poprzez plastyczną interpretację wydarzeń historycznych, związanych z niezwykle ważnym czasem dla naszej „małej ojczyzny”.  Uczestnicy konkursu otrzymali zadanie stworzenia znaku graficznego wprost nawiązującego do 100-lecia powrotu Więcborka w granice Rzeczypospolitej.

Przedsięwzięcie uzyskało wysoką rangę nie tylko ze względu na znaczenie historyczno-edukacyjne, ale także na swoich patronów, promotorów i merytorycznych opiekunów. Honorowymi patronami  konkursu zostali: Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Skład Jury przedstawiał się następująco: Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Pani  Maria Toczko Członek Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Więcborku, Józef Bondarczyk właściciel ponad tysięcznej kolekcji ekslibrisów oraz przedstawiciel biblioteki.

Komisja oceniająca prace, po długiej naradzie, postanowiła przyznać:

Wyróżnienia dla:

Kingi Tesmer uczennicy LO im. J. Korczaka w Więcborku;

Mateusza Paterka ucznia SP im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim;

Mikołaja Paterka ucznia SP im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim;

Bartłomieja Szmidta ucznia SP im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.

Nagrody otrzymali:

Marcela Kiestrzyn uczennica LO im. J. Korczaka w Więcborku za zdobycie III miejsca;

Martyna Borgula uczennica LO im. J. Korczaka w Więcborku  za zajecie II miejsca;

Jana Kriese uczeń  LO im. J. Korczaka w Więcborku za zajęcie I miejsca.

Oprócz cennych nagród rzeczowych, niezwykle ważnym wyróżnieniem dla laureata I miejsca będzie zamieszczenie jego ekslibrisu we wszystkich woluminach zakupionych przez więcborską książnicę w 2020 roku.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku wspólnie z Panem Burmistrzem Waldemarem Kuszewskim uhonorowała także pedagogów, których uczniowie stanęli na podium. Byli to: Pani Magdalena Turzyńska nauczycielka LO im. Janusza Korczaka w Więcborku, Pani Izabela Dix nauczycielka SP im.  J. i E. Orzelskich w Runowie Krajeńskim oraz Pani Wioletta Górecka nauczycielka SP im K. Makuszńskiego w Więcborku.

Magdalena Starzecka – UM Więcbork