Seniorzy w centrum uwagi

Uczestnicy odbywającego się dziś (13 września) w Toruniu Forum Seniora jako pierwsi mogli złożyć wnioski w rozpoczynającej się wkrótce otwartej rekrutacji nowych uczestników marszałkowskiego programu teleopieki domowej, opartego na monitorująco-komunikacyjnych „bransoletkach życia”. Gościem forum był marszałek Piotr Całbecki.

Na nasz opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione w ubiegłym roku centrum operacyjne. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 88. (Osiemdziesiątym dziewiątym partnerem jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, która zorganizowała i prowadzi centrum operacyjne systemu.) Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

Obecna, prowadzona przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rekrutacja, która oficjalnie ruszy 19 września, to oferta dla niesamodzielnych osób starszych mieszkających w gminach, które do programu nie przystąpiły, a także dla tych, którzy z jakichś powodów nie otrzymali „bransoletek” dystrybuowanych przez gminy będące partnerami programu. Ten segment uczestników ponosić będzie symboliczną odpłatność za udział w programie w wysokości 35 złotych miesięcznie, z której zwolnimy osoby o najniższych dochodach.

– Zakładamy, że w ten sposób będziemy mogli zaprosić do projektu wszystkich potrzebujących tego rodzaju wsparcia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Szczegóły i formularze na portalu ROPS

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Pamiętamy, że seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest więc szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze. Program teleopieki domowej jest jedną z nich.

Odbywające się po raz piąty regionalne Forum Seniora, na które przyjeżdżają do Torunia starsze panie i starsi panowie z całego regionu, to duże wydarzenie edukacyjno-informacyjne z wykładami na temat zdrowego trybu życia, potrzebnych w życiu codziennym nowych technologii oraz wybranych zagadnień prawnych i z dziedziny bankowości, a także polityki senioralnej państwa i naszego województwa. Wykład „Teleopieka i telemedycyna jako uzupełnienie systemu usług opiekuńczych i opieki zdrowotnej” wygłosiła Katarzyna Strzelecka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Organizatorem był bydgoski oddział grupy medialnej Polska Press. Samorząd województwa jest partnerem strategicznym organizatorów.

Z polityką senioralną łączy się też rozpoczynająca się dziś, także w Toruniu, trzydniowa 24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, w której uczestniczą m.in. specjaliści z USA, Niemiec, Austrii i Finlandii. Wśród tematów m.in. problem takiego zorganizowania opieki, by podnosząc jakość życia jednocześnie pomóc pacjentom radzić sobie z samotnością i dać im poczucie sprawczości. Samorząd województwa reprezentuje członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP