Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku z epidemią Covid-19 sejmik województwa obradował dziś (8 kwietnia) w trybie zdalnym (online). Zgromadzenie przyjęło przygotowany przez zarząd województwa program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których wiele znalazło się obecnie w bardzo trudnej sytuacji.

Marszałkowski program wsparcia dla niewielkich firm obejmuje pożyczki i poręczenia na bardzo korzystnych warunkach. Będą się o nie mogły ubiegać przedsiębiorstwa zarejestrowane w Kujawsko-Pomorskiem lub planujące inwestycje w naszym regionie. (Projekt uchwały).

Zobacz też:

Radni wysłuchali informacji zarządu województwa na temat działań związanych z epidemią Covid-19 oraz sprawozdań z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i wojewódzkiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych. Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą dotacji na ochronę i remonty konserwatorskie zabytków oraz uchwałę regulującą tryb prac na strategią polityki społecznej województwa.

Przeprowadzenie obrad sejmiku w trybie zdalnym jest możliwe (bez zmiany regulaminu) na mocy tak zwanej specustawy, przyjętej przez Sejm 31 marca w związku z epidemią Covid-19. W sali sesyjnej obecni dziś byli jedynie przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek Piotr Całbecki i przedstawiciele klubów. Wszyscy pozostali radni uczestniczyli w obradach online, za pomocą narzędzia umożliwiającego zabieranie głosu w debacie oraz głosowanie, a także elektroniczną rejestrację posiedzenia.

Beata Krzemińska – rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Szymon Zdziebło