Śladami Leona Wyczółkowskiego – łowca światła

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego – łowcy światła”. Tegoroczna tematyka zachęca do pójścia w ślad za patronem Muzeum i poszukiwania promieni świetlnych.

Gra światła stała się jedną z najważniejszych wartości w twórczości Leona Wyczółkowskiego. Artysta malował przesycone, nastrojowe pejzaże, m.in. zabytki architektury, pamiątki historyczne, martwe natury, kwiaty. W różnorodnej twórczości próbował przelać na płótno intensywność barw. Bawiąc się światłem i kolorem, zapraszał do refleksyjnych wędrówek w malownicze miejsca.

Muzeum po raz XIII organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny, który stał się jednym z najbardziej znaczących w Polsce i na stałe zapisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez nasze Muzeum. Z roku na rok liczba uczestników rośnie, w poprzedniej edycji udział wzięło ponad 200 osób, a nadesłano ponad 500 prac. Ubiegłoroczni uczestnicy mierzyli się z jednym z ulubionych motywów w twórczości naszego patrona – martwą naturą. Podczas tej edycjiuczestnicy będą poszukiwali promieni światła.

Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się fotografią zawodowo. Brak jest ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych tj. do 16 lat i powyżej 16 lat. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, a dzięki przykładom z „motywem światła” podanym na stronie internetowej http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,11970,0,0,Ogolnopolski-Konkurs-Fotograficznybędzie można zainspirować się do stworzenia własnych prac. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi maksymalnie pięciu prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i maksymalnie 30 x 40 cm. Wszystkie prace powinny zawierać takie dane jak numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie pracy ołówkiem, drukowanymi literami. Do pracy należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum. Komplet materiałów należy przesłać w terminie do 29 lutego 2020 r. drogą pocztową na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz, z dopiskiem: KONKURS ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty papierowej bądź elektronicznej o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do dnia 29 marca 2020 r. Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy również do odwiedzenia wystawy stałej w Domu Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 7, tam znajdują się wybitne dzieła Artysty, które z pewnością staną się inspiracją dla twórczości uczestników konkursu.

Adrianna Adamska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

zdjęcie. W.Woźniak