Spotkanie Grupy Operacyjnej „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka” w Minikowie

17 lutego 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie finalizujące prace nad utworzeniem nowej grupy operacyjnej „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”, zakończone podpisaniem umowy konsorcjum. Grupa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca.

Skład grupy operacyjnej
– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka (lider konsorcjum);
– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
– Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi;
– Tadeusz Rydzkowski;
– Agata Augustyniak;
– Mariusz Górski;
– Wiesław Świtała;
– Renata i Jacek Osojca;
– Edyta Tęcza-Maciejewska;
– Andrzej Tęcza;

Cel projektu
Grupa planuje stworzenie produktu „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”. Zwierzęta będą żywione w sposób typowy dla chowu przyzagrodowego. Planuje się stosowanie zoptymalizowanych mieszanek skomponowanych na potrzeby projektu, niezawierających komponentów GMO. Wśród kluczowych składników pasz wymienia się: owies, zioła uzupełniane zielonkami, odpadami warzywnymi i runią pastwiskową. Zakłada się opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu żywieniowego, który będzie realną alternatywą dla hodowców gęsi. Projekt zakłada również wdrożenie innowacji technologicznych do chowu gęsi.

tekst: Marcin Skrok, Broker innowacji
fot.: Jarosław Domiński