Spotkanie Nakielskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Gumnowicach

Dnia 19 listopada 2019 roku na zaproszenie prezes Barbary Strzelewicz w Gumnowicach odbyło się kwartalne spotkanie Nakielskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Gospodarzem spotkania była sołtys Gumnowic Anna Skarwecka.  Na zaproszenie prezesa NSS na spotkaniu przybyli zaproszenie goście: Pani Renata Wrzeszcz (kierownik BOM w UMiG), Pani Halina Mnichowska (radna, przewodnicząca Komisji Rolnictwa), Pan Dariusz Kołaczek (Wydział Ochrony Środowiska UMiG), oraz komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią Pan Roman Frąckowiak.

Na początku spotkania Pani Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie za bieżący rok stowarzyszenia. Także przedstawiła plany na najbliższy rok, oraz terminy spotkań stowarzyszenia. Następnie głos zabrała Pani Halina Mnichowska, omawiała wyjazd przyszłoroczny, do Ruskiej Wsi koło Ełku (Zakład Doświadczalny Oceny Odmian), wstępny termin dożynek gminnych. Kolejny gość Pan Dariusz Kołaczek, poinformował, że w najbliższym okresie, w każdym sołectwie odbędzie się przegląd drzew, które są nasadzone na terenach gminnych. Poinformował też, że kolejne nasadzenia jakie będą w Gminie Nakło, będą z gwarancją trzy letnią. Firma która wygra przetarg na nasadzenia, będzie zobowiązana do pielęgnacji drzew w okresie 36-miesięcy od nasadzenia.

Pan Komendant Straży Miejskiej Roman Frąckowiak, poinformował zgromadzonym, że od tego roku obowiązuje wydawanie świadectw pochodzenia węgla. Kupując w składnicy węgiel, sprzedawca powinien wydać każdorazowo świadectwo pochodzenia opału. Wyjaśnił też sołtysom na jakiej zasadzie Straż Miejska może sprawdzić, czym pali właściciel posesji.
Natomiast Pani Renata Wrzeszcz poinformowała sołtysów, że w każdym sołectwie odbędzie się inwentaryzacja zakupionych rzeczy z funduszu sołeckiego.

Na końcu spotkania, omówiliśmy bieżące sprawy związane z sołectwami i stowarzyszenie.

źródło: Nakielskie Stowarzyszenie Sołtysów

zdjęcia: Michał Płuciennik