Spotkanie Noworoczne Burmistrza Łobżenicy 2020

18 stycznia 2020 roku na auli w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Łobżenicy. Jak co roku, spotkanie służyło jako uroczystość podsumowująca ubiegły rok pracy władz samorządowych, Rady Miejskiej, Burmistrza, wszystkich jednostek organizacyjnych i sołectw oraz jako okazja do wyróżnienia i nagrodzenia mieszkańców, którzy czynnie przysłużyli się naszej Gminie.

Najpierw wystąpił zespół wokalny Błękit Krajny, rozpoczynając tym samym Spotkanie Noworoczne. Na scenie pojawiła się pani Hanna Król-Synoradzka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łobżenicy, która poprosiła o głos Burmistrza Łobżenicy pana Piotra Łososia.

Burmistrz Łobżenicy w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łobżenicy, pana Antoniego Kapei, powitał zebranych gości i podziękował im za przybycie.
Odtworzony został film, pokazujący wszystkie najważniejsze zadania podejmowane w Gminie w 2019 roku – inwestycje, wydarzenia kulturalne, działalność szkół czy sołectw.

Po filmie przemawiali Burmistrz Łobżenicy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy, a także poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk. Ponownie wystąpił też Błękit Krajny i wreszcie zaczęła się wyczekiwana przez wszystkich część Spotkania – przyznanie wyróżnień i nagród – Łobżenickich Dzików.

Wyróżnień w tym roku, z działalność na rzecz naszej Gminy, przyznano sześć, a statuetek Łobżenickich Dzików przyznano aż siedem. Laureaci proszeni byli na scenę, gdzie Burmistrz Piotr Łosoś i Przewodniczący Rady Antoni Kapeja wręczali im dyplomy uznania, statuetki, certyfikaty i symboliczne róże.

W tym roku wyróżnieni zostali:

Pani Renata Grochowska – za pracę,którą bezinteresownie wkłada w promowanie naszej Gminy, kultywując jej walory i zwyczaje w swojej twórczości pisarskiej i multimedialnej.
Pani Lucyna Kirschenstein – za jej dziennikarską działalność i twórczość dotyczącą naszej Gminy.
Pan Andrzej Konitzer – za wieloletnie promowanie Gminy Łobżenica i Krajny w jego artystycznej twórczości.
Pan Dariusz Sobieralski – za jego szeroką działalność muzyczną w naszej Gminie na rzecz promowania jej tradycji, historii oraz za angażowanie łobżenickiej młodzieży w zajęcia muzyczne.
Pan Paweł Berndt – za jego wieloletnie, ogromne zaangażowanie w organizację wielu niezapomnianych i sztandarowych łobżenickich imprez oraz działania skutecznie integrujące naszą wspólnotę.
Oraz pan Grzegorz Zięba – za jego pasję do fotografowania naszych okolic i publikowanie jej walorów na profilu „Serce Krajny”.

Nagrody Burmistrza, Łobżenickie Dziki, zostały przyznane:

Państwu Danucie i Mieczysławowi Lewandowskim – za osiągnięcia, jakie wypracowali przez prawie 30 lat działalności. „Bambino” to dzisiaj prężnie działająca rodzinna firma.
Pani Annie Gryniewicz – dotychczasowej dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, za jej kompetentną pracę, empatię i życzliwe podejście do ludzi potrzebujących pomocy.
Panu Karolowi Wójcikowi – artyście-plastykowi, za jego twórczość artystyczną, edukację pokoleń i kultywowanie wydarzeń historycznych na terenie naszej Gminy.
Panu Tomaszowi Nowkowi – za jego profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony roślin i chemizacji oraz proekologiczne działania mające wpływ na rozwój rolnictwa i ochronę środowiska w naszej Gminie.
Panu Leonowi Szalskiemu – za jego wieloletnią pracę na rzecz rozwoju rolnictwa oraz innowacyjne, ekologiczne podejście do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Panu Szczepanowi Rybackiemu – za jego przedsiębiorczość oraz za przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia przyszłym adeptom tego zawodu.
Oraz – nieobecnemu niestety – panu Krzysztofowi Poznaniowi – za całokształt jego pro-historycznej i pro-kulturowej działalności oraz za ogromne pokłady pracy społecznej, które włożył w identyfikację naszych rodzimych Powstańców.
Po wręczeniu nagród głos zabrali pani Anna Gryniewicz, pan Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Rady Powiatu pan Kazimierz Wasiak oraz Burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska.
Z ust przemawiających padło wiele ciepłych i budujących słów pod adresem naszej Gminy i jej mieszkańców, którzy tak bardzo angażują się w jej rozwój. Jest to świadectwo tego, że w Gminie Łobżenica najważniejsza jest współpraca – nie tylko z przyjaciółmi, gminami ościennymi, powiatem czy województwem, ale przede wszystkim między jej obywatelami.
Na koniec zagrała Orkiestra Dęta Szkoły Podstawowej im. KEN w Łobżenicy, swoim profesjonalnym i energicznym występem (po którym poproszeni zostali o bis!) z hukiem kończąc oficjalną część Spotkania Noworocznego, po której zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek – w tym wyczekiwanego przez wszystkich dzika!

Mamy nadzieję, że rok 2019 był rokiem sukcesów nie tylko w naszym odczuciu – udało się zakończyć lub rozpocząć wiele potrzebnych mieszkańcom inwestycji i przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę jakości życia w naszej Gminie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak tłumne przybycie oraz osobom, które z zacięciem i motywacją angażowały się w budowanie naszej łobżenickiej wspólnoty. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dzisiaj serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzących latach!

Oby rok 2020 był rokiem tak samo, o ile nie bardziej, udanym!

AMN – UM Łobżenica