Statuetki Musejon przyznane

Doceniając codzienną pracę i zaangażowanie muzealników naszego regionu, wyróżniliśmy najlepsze przedsięwzięcia muzealne. Statuetki Musejon Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku wręczyli wczoraj (12 września) członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i radna województwa Małgorzata Taranowicz.

– Nagrodami chcemy podziękować pracownikom instytucji muzealnych za realizacje takich projektów, które w wyjątkowy i atrakcyjny sposób ukazują ważne fragmenty naszej historii – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W kategorii Wystawa nagrodę otrzymało Muzeum im. ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za wystawę „Muzeum Handlu Wiślanego”;

wyróżnienia trafiły do:

  • Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu za wystawę „Tatuaż. Symbol-Piętno-Piękno”
  • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za wystawę „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”.

W kategorii Działalność Naukowa i Wydawnicza wyróżniono dwie publikacje:

  • „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego”, wydaną przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  • „Stary” Rypin. Wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skry wydaną przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

W kategorii Edukacja i Regionalizm wyróżniliśmy:

  • Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za projekt „Solec Otwarte miasto”
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu za projekt „Jestem Wolny Jestem Sobą”.

Honorową statuetką Musejon wyróżniliśmy za wieloletnią działalność muzealną Irenę Borowczak, starszego kustosza i kierownika działu numizmatyki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Wręczenie statuetek Musejon, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP