Szkolenie poligonowe kadetów z szubińskiego Zespołu Szkół w Inowrocławiu

Dnia 10.12.2019r. uczniowie kadeci klasy wojskowej II Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie uczestniczyli po raz pierwszy w jednodniowym zapoznawczym szkoleniu na pod inowrocławskim poligonie m. Łojewo z żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej 82. batalionu piechoty lekkiej w Inowrocławiu. Dzięki współpracy i podpisanym porozumieniem Brygady ze szkołą oraz osobistym wsparciu płk. Krzysztofa Stańczyka Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, po raz pierwszy nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się, w jakich warunkach ćwiczą żołnierze „Terytorialsi” w nowej lokalizacji, którzy realizują do soboty 16 dniowe szkolenie podstawowe. Kadeci klasy wojskowej II TL na tym placu ćwiczeń zostali zapoznani m.in. z budową nowego karabinka Grot – Modułowy System Broni Strzeleckiej (MSBS),  wyposażeniem indywidualnym żołnierza oraz elementami taktyki. Kolejną okazją do spotkania uczniów „mundurowych” z Szubina z żołnierzami TSW będzie uroczysta przysięga, tej szkolonej obecnie w Inowrocławiu. Odbędzie się ona po raz pierwszy w Jednostce Wojskowej w Inowrocławiu, termin to 14 grudnia br.  Opiekunami uczniów na wyjeździe byli wychowawca klasy IITL – nauczyciel edukacji wojskowej mjr rez. Jarosław Odrobiński i ks. Paweł Białczyk.

Dziękujemy naszym Instruktorom „Terytorialsom” za te wspólnie spędzone szkoleniowe „zimne” godziny poligonowe. Dla przypomnienia ich motto działania „Zawsze gotowi, zawsze blisko” jest nam społeczności szkolnej ZS z Szubina także bliskie.

Zespół ds. promocji Zespołu Szkół w Szubinie