Szubin: O zabytkach i ich historii w muzeum

W czwartkowe przedpołudnie 22.09.2022 r. do Muzeum Ziemi Szubińskiej przybyła klasa PDP z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie na lekcję muzealną dot. dziejów Szubina. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, podczas którego utrwaliliśmy sobie niektóre fakty dot. początków miasta, jego założyciela, historii i wydarzeń historycznych jak i zabytków mieszczących się na terenie miasta i gminy. Uczestnicy zajęć zwiedzili również wystawę fotograficzną pt. Szubin. Moja mała ojczyzna w obiektywie, podczas której mogli wyrazić swoje odczucia, oglądając sfotografowane miejsca bądź budynki na terenie Szubina. Natomiast na wystawie pocztówkowej pt. Widokówki miasta Szubin młodzież starała się rozpoznać budynki lub miejsca z odległej przeszłości sprzed 100 i więcej lat. Na zakończenie spotkania udaliśmy się na szubiński rynek obejrzeć wystawę pt. OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO, która w znakomity sposób odzwierciedla znaczenie Domu Polskiego w dziejach Szubina. Zajęcia prowadziła Iwona Kruk.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej