Szubin: Podsumowanie I kadencji Rady Seniorów

W środę 26 sierpnia 2020 r.  odbyło się ostatnie XX posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji rady (lata 2016-2020), która była pierwszą w historii Samorządu Gminy Szubin.

Warto przypomnieć, że Rada Seniorów Gminy Szubin powstała jako organ doradczy, konsultacyjny  z inicjatywy Burmistrza Szubina Artura Michalaka w celu pobudzania aktywności seniorów. W radzie zasiadało 15 radnych, którzy byli przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz seniorów w gminie. Wszyscy działali społecznie by poprawić życie seniorów i ułatwić komunikację pomiędzy nimi a lokalnym samorządem,  poprzez wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach ich dotyczących.

Posiedzenie było okazją do wspólnego podsumowania dotychczasowych działań rady z władzami miasta oraz zaproszonymi gośćmi.

Przewodniczący Jan Kostecki zrelacjonował działania rady w trakcie 4 – letniej kadencji zwracając szczególną uwagę na inicjatywy podjęte dzięki seniorom, m.in. Dni Seniora, Szubińska Karta Seniora 60 +, projekt Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.  Serdecznie podziękował wszystkim członkom rady za zaangażowanie w trakcie pełnienia funkcji radnych oraz wszystkim osobom wspierającym działalność Rady Seniorów, za ogromne wsparcie, pomoc oraz życzliwość okazywaną członkom rady.

Za pełną wytrwałości, kreatywności i zaangażowania pracę dla dobra starszego pokolenia mieszkańców gminy Szubin członkowie Rady Seniorów otrzymali podziękowania i upominki od Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Kijowskiej oraz Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego. Podziękowania dla przewodniczącego i członków rady złożyli także Burmistrz Szubina minionej kadencji Artur Michalak, Przewodniczący Klubu Seniora „Razem Lepiej” Wiesław Błażejewski, Przewodnicząca Klubu Seniorów „Jesienny kwiat” – Halina Kaszewska, Przewodnicząca Koła Diabetyków – Helena Jeziorska, w imieniu Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury – Tomasz Matuszak, radna Rady Miejskiej w Szubinie – Hanna Adamczewska  oraz radna Zofia Białkowska.

Podczas obrad Sekretarz Gminy Szubin – Renata Kabulla przedstawiła zasady zgłaszania kandydatów na radnych seniorów kolejnej kadencji, a Jan Kostecki zachęcił do pracy na rzecz seniorów.

Członkowie Rady Seniorów I Kadencji podziękowali za cztery lata owocnej pracy, zaangażowania i współpracy oraz wyrazili nadzieję, że zdobyta przez nich wiedza, doświadczenie i umiejętności przyczynią się do dalszych działań  kolejnej, drugiej kadencji rady.

Urząd Miejski w Szubinie