Szubin: Wystawa poświęcona Biblii

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas III I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie odwiedzili Szubiński Dom Kultury, by obejrzeć wystawę, której tematem są dzieje Biblii. Ekspozycja przygotowana została na podstawie zbiorów Jarosława Gaudka, pastora Kościoła Ewangelickiego w Żninie, który w interesujący sposób dzielił się także swą wiedzą o pochodzeniu, tłumaczeniach i dziejach  Świętej Księgi. Jedną z najstarszych Biblii w kolekcji pastora jest Wulgata  z 1716 roku, szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły jednak jej miniaturowe wydania  i edycje napisane gwarą góralską i śląską oraz młodzieżową. W trakcie wystawy można też było sprawdzić, ile ważyła Biblia wydrukowana w renesansie, albo powertować  wydania w języku niemieckim czy staro-cerkiewno-słowiańskim.

A. Kobierowska, Kaźmierczak