Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska wydało publikację „Dzieje Powiatu Wyrzyskiego w Zarysie”

W ubiegłym roku Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska wydało publikację pt. „Dzieje Powiatu Wyrzyskiego w Zarysie”. Publikację, której autorem jest Roman Chwaliszewski z Piły, przygotowano z okazji 100. rocznicy powrotu terenów byłego powiatu wyrzyskiego w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Wydanie publikacji było współfinansowane przez Gminę Wyrzysk. W publikacji bogato ilustrowanej znajdują się fotografie ze zbiorów Romana Chwaliszewskiego, Aleksandry Pasiety, Rafał Głyżewskiego i Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Na pierwszej stronie okładki umieszczono Urząd Miejski w Wyrzysku (stan po renowacji zakończonej w listopadzie 2019 roku), dawny budynek Starostwa Powiatowego. Na pierwszej częściowo i drugiej stronie okładki umieszczono mapę powiatu wyrzyskiego z roku 1839 (Wydawnictwo Carla Heymanna w Berlinie) oraz zdjęcie i biografię autora.

Roman Chwaliszewski ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest historykiem, regionalistą, wybitnym znawcą północnej Wielkopolski, niestrudzonym popularyzatorem dziejów i dziedzictwa kulturowego tego regionu – zwłaszcza Krajny. Przez wiele lat kierował pilską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. W swoim  dorobku ma ponad 200 opracowań historycznych. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Posiada tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wysoka”, jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska.

opracował: Zbigniew Kubisz