Trochę inne widzenia

Funkcjonariusze umożliwiają skazanym z Zakładu Karnego i  Oddziału Zewnętrznego w Potulicach realizację „wirtualnych widzeń” z bliskimi poprzez komunikator internetowy Skype.

Niezbędne ograniczenia

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego m. in. wstrzymano udzielanie widzeń osadzonym. Ograniczenie to jest niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględnia potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

„Wirtualne widzenia”

Wiedząc jak ważne jest podtrzymanie prawidłowych więzi rodzinnych  osób pozbawionych wolności z ich najbliższymi, zapewniono skazanym możliwość korzystania z komunikatora internetowego Skype, w szerszym niż dotychczas zakresie. Skazani rozumieją konieczność wprowadzonych ograniczeń i chętnie korzystają z możliwości rozmów za pośrednictwem programu Skype. Zwiększenie częstotliwości realizowanych rozmów internetowych ma ułatwić osobom pozbawionym wolności utrzymywanie częstszego kontaktu z osobami bliskimi, aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, wspólne podejmowanie decyzji, a przede wszystkim udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w tym trudnym okresie.

tekst/zdjecia: ppor. Agnieszka Chojnacka