Trwa modernizacja drogi powiatowej na odcinku Małocin – Wyrza

Trwa modernizacja drogi powiatowej 1920C na odcinku Małocin – Wyrza (II etap). Pierwszy etap wykonany był wcześniej i obejmował odcinek z Chrząstowa Wybudowanie do mostu w Małocinie. Obecnie w ramach drugiego etapu poszerzono pobocze i ułożono pierwszą warstwę masy bitumicznej. Prace będą kontynuowane w najbliższych dniach. To nie koniec modernizacji tej drogi. W przyszłym roku (III etap) z ostanie zmodernizowany odcinek drogi z Wyrzy do przejazdu kolejowego w Matyldzinie.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: sołtys Małocina