Turniej Strzelecki z Broni Historycznej o Puchar Burmistrza Szubina – 11 Listopada 2021 r

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARDoddział Szubin zaprasza w dniu 11 listopada 2021 roku na turniej Strzelecki z Broni Historycznej o Puchar Burmistrza Szubina. Szczegóły w niżej załączonym regulaminie.

Leszek Jaśkowiak

  REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD
Turniej Strzelecki z Broni Historycznej o Puchar Burmistrza Szubina

11 Listopada 2021 r

1. CEL ZAWODÓW

integracja środowisk
popularyzacja strzelectwa sportowego

wyłonienie najlepszych zawodników

2.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin
email: kontakt@gward.szubin.pl , leszek.jas@wp.pl Osoba kontaktowa: Pan Leszek Jaśkowiak
tel. 601503963

3.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
11.11.2021 r., strzelnica sportowa w Szubinie Jana Pawła II 5
w godzinach 1015
4.
PROGRAM ZAWODÓW

Konkurencje skrócone:
pistolet centralnego zapłon TT 7,62*25 3 strzały próbne
10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p
– Pistolet Historyczny”, pistolet centralnego zapłonu skonstruowany do roku 1945

Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41 7,62 *25
3 strzały próbne 10 ocenianych w pozycji stojącej odległość 50m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p
Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41 Historyczny”, pistolet skonstruowany do roku 1945

Strzelba 5 strzałów do celów metalowych na czas

5.
UCZESTNICTWO

Grupa powszechna
6.
KLASYFIKACJA

pistolet TT
Indywidualna

Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41

Indywidualna

strzelba

Indywidualna

Pistolet TT i Pistolet Samopowtarzalny Pepesza dwubój

7.
NAGRODY NAGRODY
Klasyfikacja

Pistolet TT , Pistolet samopowtarzalny
Pepesza 41 , Strzelba

za miejsca I III Medal

za miejsca I III Dyplom

Dwubój Pistolet TT , Pistolet samopowtarzalny
Pepesza 41

za miejsca I III Puchar

za miejsca I III Dyplom

Strzelba indywidualnie

za miejsce I Puchar

za miejsca I III Dyplom i Medal

8. ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń:
osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów

Zawody z broni HISTORYCZNEJ
zapisy najpóźniej do godziny 12,00
9.
KOSZTY UCZESTNICTWA
wpisowe 80 od osoby startującej

strzelba 20 zł od osoby startującej

młodzież 16 18 lat za zgodą rodziców

10.
SPRAWY RÓŻNE

ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 200 zł za protest.

przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,

Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu centralnego zapłon oraz strzelby

zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,

karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze,
w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów

KLUB ZABEZPIECZA OCHRANIACZE SŁUCHU

dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę
(niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż
zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika )


Z uwagi na panującą w kraju pandemię, organizator prosi o
stosowanie się do obowiązujących wytycznych i zaleceń władz administracji centralnej i samorządowej. m.in. zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązek odkażania rąk na wejściu i wyjściu na strzelnice zakrywania ust i nosa (maseczki)

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

pistolet : centralnego zapłon w godzinach 1013

Pistolet samopowtarzalny : w godzinach 1013

– Strzelba w godzinach 13-14