Uroczysta LXXIV sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku

Dzisiaj, 7 grudnia 2023 roku odbyła się uroczysta LXXIV sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku, podczas której Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wyrzysk dr. Romanowi Chwaliszewskiemu. Był on nauczycielem historii, regionalistą, wieloletnim konserwatorem zabytków w Pile oraz honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Uznanie zyskał także dzięki działalności publicznej i działalności społecznej, kulturalnej oraz popularyzacji historii Gminy Wyrzysk i regionu. Podczas obrad Radni RM podjęli także uchwałę w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Wyrzysku. Zgodnie z uchwałą stadion ten będzie nosił imię Leszka Peplińskiego.
Leszek Pepliński prężnie działał na rzecz rozwoju sportu w Gminie Wyrzysk. Był on wieloletnim Prezesem Wyrzyskiego Ludowego Klubu Sportowego „Łobzonka”.
Podczas sesji postać dr. Romana Chwaliszewskiego przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Ryszard Sell, a osobę Leszka Peplińskiego inicjator nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Wyrzysku – dr Bogdan Winowski.
źródło: UM w Wyrzysku