Uroczystość z okazji 20-lecia podpisana umowy partnerskiej pomiędzy powiatem nakielskim i Elbe Elster

Wczoraj, 15 września 2019 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią odbyła się uroczystość z okazji 20 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy powiatem nakielskim, a powiatem Elbe Elster (Niemcy). Dla przypomnienia informujemy, że umowa została podpisana w dniu 23 października 2019 roku w Elsterwerda. Tego samego dnia w tym samym miejscu umowę partnerską podpisało Nakło nad Notecią i Elsterwerda. W uroczystości wczorajszej uczestniczyła delegacja z partnerskiego powiatu w składzie: Christian Heinrich-Jaschinski – starosta, Thomas Lehmann – przewodniczący rady powiatu, Dieter Jagode – zajmujący się wymianą międzynarodową, Bernd Woite. Na obchody jubileuszowe przyjechała także delegacja z Elsterwerda w składzie: Anja Heinrich – burmistrz Elserwerda, Ansgar Grosse – zastępca burmistrza oraz Andreas Glas. Szczególnym gościem był zastępca ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Knut Abraham. Na spotkaniu jubileuszowym nie zabrakło sygnatariuszy porozumienia: Lechosława Draegera (byłego starosty) i Józefa Kimbera (były przewodniczący rady) oraz byłych starostów, przewodniczących rad, radnych, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu nakielskiego. Uroczystość jubileuszową otworzył koncert chóru „Nadzieja” pod kierunkiem Michała Gacki. Przybyłych powitał starosta nakielski Tadeusz Sobol, który również wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali ponadto: Knut Abraham, Christian Heinrich-Jaschinski, Lechosław Draeger. Osobom, które przyczyniły się do 20 letniej współpracy, wręczono pamiątkowe wazony z herbami powiatu nakielskiego i powiatu Elbe Elster oraz okolicznościowym napisem. Jeden z pamiątkowych wazonów otrzyma także Gustaw Beker, który wręczy starosta Christian Heinrich-Jaschinski. Spotkanie jubileuszowe zakończył koncert zespołu Szkoły Muzycznej z Herzberga, którego opiekunami byli: Anja Hesse, Sebastian Poschl i Robby Fuchs.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Patrycja Zmarzły