VI edycja projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

8 grudnia 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia, przy ul. Dąbrowskiego 29 w Poznaniu, o godz. 11 odbędzie się inauguracja VI edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.W inauguracji weźmie udział dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

W ogólnopolskim projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań” bierze udział ponad 300 uczniów z całej Polski. W poznańskiej odsłonie projektu w roku szkolnym 2022/2023 – 3 grupy ze szkół podstawowych i średnich z terenu Wielkopolski. Młodzież będzie uczestniczyć w sześciu spotkaniach, podczas których poznają charakter prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. W ramach projektu odbędą się także spotkania z archeologami i antropologami. Efektem finalnym ma być nagranie przez każdą z grup dwuminutowej etiudy filmowej o tematyce poszukiwań, dlatego młodzież na jednym ze spotkań pozna tajemnice powstawania filmów. Na koniec przewidziany jest objazd naukowy po miejscach związanych z tematyką projektu.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej. Za projekt odpowiedzialne są Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt realizowany jest przez Oddziały IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów. Uczestnicy poznają na nich metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymują do wykonania zadania. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Biorą w nim udział 6–8-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8. klas szkół podstawowych wraz z opiekunem. Podczas comiesięcznych warsztatów od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. W ramach projektu grupy będą się spotykać z archeologami, antropologami, archiwistami i historykami, poznając zarówno miejsca poszukiwań, jak i tajniki ich pracy. Zwieńczeniem udziału w projekcie będzie nakręcenie dwuminutowej etiudy filmowej, będącej refleksją nad tematyką projektu. Etiudy będzie można przesyłać do 8 maja 2023 r. Zostaną one zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej 25 maja 2023 r. Warszawie.

Kontakt:

dr Karolina Bittner

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Poznaniu

515 143 656

dr Marta Sankiewicz Asystent prasowy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu