W Potulicach upamiętniono 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

Dzisiaj, 13 grudnia 2019 roku w Potulicach odbyły się uroczystości z okazji 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie. Od 13 grudnia 1981 roku Zakład Karny w Potulicach stał się jednym z 52 obozów internowanych dla działaczy „Solidarności” i opozycji. Zatrzymani byli początkowo kierowani do komend dzielnicowych MO, po czym wysyłano ich do więzień lub innych miejsc odosobnienia. Stan wojenny w Polsce został zniesiony w dniu 22 lipca 1983 roku.
W związku z 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego delegacje opozycjonistów internowanych i represjonowanych w stanie wojennym na czele z Janem Wyrowińskim byłym posłem i wicemarszałkiem Senatu RP, Janem Raczyckim – prezesem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Pamięć” w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu ze starostą Tadeuszem Sobolem i gminy Nakło nad Notecią z burmistrzem Sławomirem Napierałą, funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach na czele z dyrektorem płk. Jarosławem Nurkiewiczem i zaproszonych gości oraz dzieci z miejscowej szkoły złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą działaczy opozycji antykomunistycznej więzionych i przetrzymywanych w Zakładzie Karnym.
Przed złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów głos zabrali: Sławomir Napierała – burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Jan Wyrowiński i ks. Maciej Szmytowski – proboszcz miejscowej parafii. Natomiast dzieci z Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic przedstawili krótki program przygotowany specjalnie na dzisiejszą uroczystość.
tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz