Wacław Kuczma dyrektorem Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

366

Od soboty 1 sierpnia rozpoczęła się misja nowego dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, którym został wybrany Wacław Kuczma, postać w lokalnej kulturze na pewno nie anonimowa. Zastąpił on Michała Woźniaka, który kierował Muzeum Okręgowym przez ostatnie lata.

Muzeum Okręgowe to jedna z najważniejszych instytucji kultury i tożsamości w naszym województwie. Oprócz szeregu obiektów reprezentujących różne rodzaje przestrzeni wystawienniczej w centrum miasta – historię Bydgoszczy, twórczość malarską patrona Leona Wyczółkowskiego, sztukę nowoczesną oraz odkrycia archeologiczne, Muzeum Okręgowe posiada również Exploseum, w dawnych fabrykach ładunków wybuchowych Dag Fabrik, uchodzące za atrakcję turystyczną o bardzo dużym potencjale. Nowy dyrektor będzie musiał się też zmierzyć z problemem magazynowanych w Toruniu elementów dawnego Zamku Bydgoskiego, których nasi sąsiedzi nie chcą magazynować.

Wacława Kuczmę komisja konkursowa na dyrektora wybrała już w maju. Jest on rodowitym bydgoszczaninem. est absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowni profesora Kazimierza Śramkiewicza. Od ukończenia studiów w 1982 roku prowadzi działalność w zakresie malarstwa, rysunku, instalacji artystycznej i performance. Wykładowca akademicki – od 2012 roku przedmiotu Kształtowanie Przestrzeni a od 2015 roku malarstwa na kierunku Wzornictwo na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. W latach 1993-2003 prezes Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Ciśnień w Bydgoszczy. W latach 2002-2015 dyrektor Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Portal Kujawski.pl

zdjęcie: Urząd Miejski w Bydgoszczy