Wakacje z Nakielskim Ośrodkiem Kultury

94

Informujemy, że od 20 lipca 2020 r w Nakielskim Ośrodku Kultury ruszają półkolonie letnie dla dzieci w wieku od lat 7 do lat 14.

Półkolonie odbędą się w dwóch terminach:

od 20 do 24 lipca 2020 r. w godzinach 10:00-13:00

od 03 do 07 sierpnia 2020 r. w godzinach 10:00-13:00

Udział dzieci w zajęciach możliwy jest po złożeniu w sekretariacie lub przesłaniu deklaracji przez rodzica / opiekuna prawnego. Wypełniony druk deklaracji można złożyć drogą elektroniczną na adres nok@nok.naklo.pl do dnia 17 lipca 2020r.

Koszt w zajęciach wynosi jednorazowo 20 zł od uczestnika.

W związku z obostrzeniami, na podstawie wytycznych dotyczących domów kultury, dostępnych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowane zostały nowe procedury organizacji zajęć. Konieczne będzie także wypełnienie nowych deklaracji udziału. Procedury oraz Wniosek zgłoszenia woli uczęszczania na zajęcia można pobrać z załączników dostępnych poniżej.