Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

Indoor shot of cute adorable toddler girl lying on her belly on floor on carpet, looking up with interest, having curious facial expression, mother and sister on background sitting near sofa.

Od 1 stycznia br. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ich niemal 606 tys., w województwie kujawsko-pomorskim ponad 31 tys.

Rodzinny kapitał opiekuńczy  nie jest opodatkowany i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W jego ramach rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.Świadczenie wypłacane jest po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata,w zależności od wyboru rodzica- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przyjmujemy od 1 stycznia drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Do tej pory rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli blisko 605,7 tys. takich wniosków na około 642,9 tys. dzieci. Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim, bo 94,5 tys.,
a następnie w województwie śląskim 64,7 tys. Najmniej w województwie opolskim
(13,7 tys.) i lubuskim (15,1 tys.) W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS wpłynęło ponad 31,1 tys. wniosków o RKO na ponad 33,2 tys. dzieci. Tylko do 31 października
w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego w całym kraju ZUS wypłacił 3,1 mld zł,
w kujawsko-pomorskim 158,9 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy
9. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia. Złożenie wniosku w tym przedziale czasowym daje gwarancję wypłaty świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąca życia.

Jeżeli wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic złoży po ukończeniu przez dziecko
13. miesiąca życia, kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. To oznacza, że łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim