Weź udział w forum, zdobądź wiedzę

Wiedzę na temat fundraisingu, źródeł finansowania oddolnych inicjatyw, działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ukierunkowanej na animację społeczności lokalnej oraz przyszłorocznego programu współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi mogą zdobyć uczestnicy tegorocznego Forum NGO, które odbędzie się już 18. października 2019 roku.

W programie Forum nie zabraknie także prezentacji dobrych praktyk pokazujących jak rozwijać pasje dzieci i młodzieży, jak zachęcić młodych do dbania o środowisko, wskazujących jakie działania cieszą się zainteresowaniem seniorów oraz w jaki sposób wykorzystać lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe do budowania teraźniejszości.

Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR, tj. powiatu nakielskiego: „Lepszy przykład niż wykład” – generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk dedykowane jest:

– przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń;

– członkom Kół Gospodyń Wiejskich;

– reprezentantom Ochotniczych Straży Pożarnych;

– sołtysom,

a także radnym gminnym i powiatowym oraz przedstawicielom wiodących instytucji publicznych, którym bliskie jest aktywizowanie środowisk lokalnych.

Forum zakończy biesiada liderów z produktem lokalnym.

Termin: 18.10.2019 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy (ul. Powstańców Wielkopolskich 25)

Początek o godz. 17.00. Rejestracja uczestników od godz. 16.30.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Organizatorami dorocznego forum są: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Powiat Nakielski.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chęć wzięcia udziału w Forum należy zgłosić do dnia 16.10.2019 r. włącznie:

– telefonicznie pod numerem: 52 524 64 34 lub 607 822 019;

– e-mail na adres: biuro@rlks.naklo.pl.

UWAGA: O udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią