Wieś – projekty na miarę aspiracji. Umowy podpisane

24.03.2023 Torun , Urzad Marszalkowski . Uroczyste wreczenie umow RPO i PROW . Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze perspektywy 2014-2020 o łącznej wartości 14 milionów złotych przekazali dziś (24 marca) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Finansujemy rozbudowę sieci wodociągowych i sanitarnych, tworzenie integrujących mieszkańców wiejskich centrów aktywności lokalnej, budowę i wyposażanie miejsc rekreacji, dedykowane zajęcia i warsztaty, a także przedsięwzięcia biznesowe.

– Przypieczętowywane dziś projekty, realizowane w większości z udziałem lokalnych grup działania i mechanizmu rozwoju zarządzanego przez lokalną społeczność, w lwiej części dotyczą wsi i dokonujących się na niej przemian. Nie trzeba podkreślać, że ta wieś jest inna niż jeszcze kilka lat temu, nowoczesna, zasobna, a jej aspiracje najlepiej określają właśnie realizowane dzięki środkom pomocowym przedsięwzięcia, w tym te dotyczące tworzenia nowych firm [poza rolnictwem] i tworzenia nowych miejsc pracy. Możemy spokojnie patrzeć w przyszłość wiedząc, że mamy pozytywne wskaźniki rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Gmina Ryńsk w powiecie wąbrzeskim podejmuje się przebudowy sieci wodociągowej w Ryńsku i pobliskim Zieleniu oraz budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla zieleńskiej szkoły podstawowej. Wartość wsparcia przekracza 2 miliony złotych.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie i Stowarzyszenie Nasza Krajna, które upatrują szansy dla lokalnych społeczności w tworzeniu będących atrakcyjną ofertą turystyczną wiosek tematycznych, organizuje cykl szkoleń i wizyt studyjnych, które pozwolą twórcom nowych wiosek zaadaptować dla siebie najlepsze spośród dobrych praktyk w tej dziedzinie. Wsparcie wynosi 186 tys. złotych.

Gmina Złotniki Kujawskie przystępuje do rewitalizacja terenu rekreacyjnego w stolicy gminy – powstaną edukacyjna ścieżka spacerowa, plac zabaw, scena dla prezentacji artystycznych i niezbędna mała architektura. Dofinansowanie przekracza 130 tys. złotych.

Kacper Wolak spod Rypina (i 30 innych przedsiębiorców) wykorzysta przyznane dziś dofinansowanie na uruchomienie własnego biznesu. Przedsiębiorstwo pana Kacpra będzie świadczyło usługi w branży motoryzacyjnej – bardzo potrzebne mobilne naprawy i serwisowanie aut. Dotacja dla rypińskiego przedsiębiorcy wynosi 100 tys. złotych, dotacje dla wszystkich dzisiejszych biznesowych beneficjentów to łącznie ponad 2 mln złotych. Tysięczną tego typu umowę odebrała Ilona Zajączkowska spod Włocławka, która otwiera biuro projektowe (koncepcje architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie ogrodów i aranżacja wnętrz).

12 lokalnych partnerstw otrzymuje po plisko pół miliona złotych każda na projekty w dziedzinie włączenia społecznego. Jest w tej grupie m.in. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, które tworzy 5 lokalnych miejsc spotkań (mediatek) z ofertą aktywnego i rozwijającego spędzania czasu wolnego (wieczory filmowe, koncerty, warsztaty cyfrowe i kulinarne, zajęcia sportowe, wyjazdy tematyczne) oraz organizuje dla młodych ludzi obóz szkoleniowo-rekreacyjny z elementami ochrony przeciwpożarowej. Projekt dedykowany jest mieszkańcom gmin Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki i Szubin.

Przekazane dziś umowy są jednymi z ostatnich w naszym RPO 2014-2020. Z alokacji wynoszącej 8,7 mld złotych zakontraktowaliśmy 8,6 mld złotych (98 proc.), co oznacza blisko 3,5 tysiąca podpisanych umów o dofinansowanie.

Nieco mniej zaawansowane jest wdrażanie będących do dyspozycji naszego województwa segmentów PROW i PORiM – tu odpowiednie wskaźniki wynoszą 77 proc. (ponad 2 tys. umów na łącznie 542 mln zł przy alokacji 701 mln złotych) i 91 proc. (116 umów na łącznie 12,5 mln złotych przy alokacji 13,7 mln złotych).

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Ceremonia podpisania umów o dofinansowanie projektów, 24 marca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP