Wizyta Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pani Anety Jędrzejewskiej

1 sierpnia 2019 r. Powiat Nakielski gościł Panią Anetę Jędrzejewską – Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W spotkaniu, które odbyło się w gabinecie starosty, uczestniczyli: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski, Ryszard Bagnerowski – Radny Rady Powiatu Nakielskiego, wielokrotnie poruszający problemy kolei na sesjach, oraz Damian Król – dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą potrzeby rewitalizacji linii kolejowej nr 356 od granicy z województwem wielkopolskim do Kcyni, linii kolejowej nr 281 z Kcyni – przez Paterek do Nakła oraz dalej linii 18 do Bydgoszczy. Prezentacja ta była również omawiana podczas spotkania z Marszałkami Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Wielkopolskiego – organizowanego przez Powiat Nakielski i Gminę Kcynia w dniu 18 czerwca 2019 r. Pani Aneta Jędrzejewska otrzymała pisemną informację o wszystkich działaniach Powiatu związanych z rewitalizacją linii 281 i 356 na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Następnie rozmawiano o projekcie dotyczącym Działania 6.3 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – projekt ten dotyczy pozyskania środków zewnętrznych na potrzeby doposażenia Technikum Żeglugi Śródlądowej. Wspomniano również o środkach finansowych, których oczekuje powiat za zrealizowany już projekt drogowy (wartość ponad 2 mln zł), dotyczący drogi powiatowej (Słupy – nowa S5).

Kolejnym ważnym tematem poruszanym przez włodarzy były drogi wojewódzkie przebiegające przez powiat nakielski. Zwrócono uwagę na konieczność modernizacji drogi 243 relacji Mrocza – Koronowo oraz korekt zwiększających bezpieczeństwo użytkowników dróg wojewódzkich 241 i 246 (petycja mieszkańców Paterka). Pani Radna osobiście mogła zobaczyć potencjalne zagrożenia na przejściu dla pieszych w okolicy szkoły w Paterku.

Pani Aneta Jędrzejewska odwiedziła również teren budowy Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, w ramach którego będzie funkcjonować kilka instytucji m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na realizację tej inwestycji Powiat Nakielski otrzymuje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego ponad 3 mln zł. Wskazywano również na inne możliwości pozyskania środków zwłaszcza w zakresie zagospodarowania otoczenia centrum oraz miejsca pamięci dotyczącego wydarzeń z 1939 roku. Będzie się ono znajdować w piwnicach tzw. „białej szkoły”.

Ostatnim miejscem wizyty w powiecie była Przystań Powiat Nakielski, gdzie przedstawiono efekty ostatnio zrealizowanych projektów (nowy plac zabaw, sprzęt pływający, boisko, plaża oraz siłownia zewnętrzna). Pan Tomasz Miłowski wstępnie wskazywał kolejne propozycje przenaczenia tego terenu w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie obszarów nadrzecznych w miastach.

Emila Marach – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią