Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad. Szubińskie muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 12.200 zł.

111

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 157 podmiotów otrzyma łącznie 4 511 000,00 zł dotacji. Dofinansowanie uzyskały wszystkie projekty, które przekroczyły jakościowy próg 70% punktów. Złożono w sumie 328 wniosków o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 192 wnioski, a organizacje pozarządowe 136 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 157 wnioskodawców – 105 samorządowych instytucji kultury i 52 NGO.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych projektów znalazło się Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Szubińskie muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 12.200 zł. Tytuł złożonego projektu to: Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad. Projekt przewiduje apel do mieszkańców i kwerendę we własnych zasobach o udziale mieszkańców w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach pułków wielkopolskich, pokaz wystawy mobilnej wraz z prezentację multimedialną w szkołach i muzeum, grę miejską. Projekt obok wystawy mobilnej obejmuje wydrukowanie informatora, pocztówki, puzzli tematycznych, karty pracy pt. Polskie drogi do niepodległości i ustanowienia granic II Rzeczpospolitej. W działanie zaangażowane zostaną instytucje i organizacje społeczne, a partnerem Muzeum Ziemi Szubińskiej jest szubińskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i OSP w Rynarzewie. Autorem projektu i koordynatorem jest kustosz Kamila Czechowska. Projekt rozpoczyna się w sierpniu i potrwa do połowy października 2020 r. Muzeum apeluje do mieszkańców Ziemi Szubińskiej, by włączyli się w działanie i udostępnili zbiory. Na materiały z archiwów rodzinnych dotyczące udziału żołnierzy Ziemi Szubińskiej w wojnie z Rosją Radziecką muzeum czeka do 19 sierpnia.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej