Wrześniowy Konwent Powiatów odbył się w Żołędowie

24 września br. starostowie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się w Żołędowie, aby rozmawiać o ważnych dla samorządów powiatowych problemach i wyzwaniach. Gospodarzem konwentu był powiat bydgoski.

W spotkaniu oprócz zaproszonych Członków Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego udział wzięli m. in. : Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pan Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pani Ewa Sak – Kierownik Biura do spraw Polityki Terytorialnej i Rewitalizacja, Pan Mirosław Graczyk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Andrzej Potoczek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Andrzej Wiśniewski – p.o. Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Bydgoszczy, Pani Halina Nowicka – Z-ca Dyrektora do Spraw Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Odział w Bydgoszczy, Pani Wiesława Szerechan – wz. Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Toruniu, Pan Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i jednocześnie Starosta Bielski.

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz i Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych – gospodarz konwentu przywitali zebranych gości.

Spotkanie w powiecie bydgoskim było okazją do zaprezentowania tego ciekawego regionu. Starosta Bydgoski Wojciech Porzych przybliżył podczas prezentacji walory przyrodnicze, gospodarcze, turystyczne oraz ważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Bydgoski.  Zachęcał uczestników obrad do zwiedzania Powiatu Bydgoskiego i poznania niezwykle bogatej historii tych terenów.

Podczas spotkania omówiono wiele istotnych spraw o różnorodnej tematyce m.in.: Społeczność osób niepełnosprawnych w powiatach województwa kujawsko – pomorskiego – stan i potrzeby związane z dysfunkcją; Przedstawienie założeń RPO na lata 2021 – 2027 – Pan Rafał Pietrucień; Finansowanie szpitali powiatowych; Nadzór starostw nad działalnością spółek wodnych – Pani Wiesława Szerechan.
Uroczystym akcentem było wręczenie odznaczeń z okazji 20-lecia istnienia Powiatów w Polsce, które otrzymali:
  • Pani Maria Ciesielska – Starosta Włocławski I kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich I kadencji, Członek Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich
  • Pani Marzena Kempińska – Starosta Świecki I,II,III i IV kadencji, Przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego II,III i IV kadencji, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich III i IV kadencji
  • Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki V kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich V kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego V kadencji
  • Pan Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński I kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego I kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich I i II kadencji
  • Pan Andrzej Wegner – Starosta Tucholski I i II kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich II kadencji, Członek Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich
  • Pan Zbigniew Żbikowski – Starosta Aleksandrowski I,II,III kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich III kadencji
Serdecznie gratulujemy!
źródło: powiat bydgoski