Wycieczka ósmoklasistów z doradcą zawodowym do firm w Ślesinie.

2 marca br. odbyła się piesza wycieczka ósmoklasistów z Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego ze Ślesina do firm w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie klas ósmych w  ramach świadomego przygotowania się do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a także swojego przyszłego zawodu mieli okazję, aby uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami różnych przedsiębiorstw.

Pierwszym punktem zwiedzania zawodowego była firma Kawczyńscy Logistics w Ślesinie. Pani Natalia – pracownik firmy, specjalistka opowiedziała uczniom o specyfice funkcjonowania firmy, czym się zajmują pracownicy z jakimi działami możemy się spotkać poszukując pracy oraz jaka liczba pracowników jest zatrudniana. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda organizacja pracy spedytora, kierowcy na zamieszczonych fotografiach, z jakim systemem godzinowym pracy należy się zmierzyć pracując w firmie. Po części wykładowej, teoretycznej uczniowie wraz z opiekunami udali się na plac zakładowy, gdzie każdy mógł wejść do pojazdów, w które wyposażone jest przedsiębiorstwo, obejrzeć wnętrze, wyposażenie tirów. Następnie uczniowie obejrzeli naczepy wyszczególnione sfery chłodnicze, system sterowania zdalnego. Uczniowie mogli przekonać się, że praca kierowcy wymaga wielu poświęceń ze względu na długotrwałe przebywanie poza miejscem zamieszkania, dodatkowo należy pamiętać, że pracownik przewożący towar jest obarczony ogromną odpowiedzialnością za jego  ładunek.

Dziękujemy bardzo firmie Kawczyńscy Logistics oraz pracownikom za poświęcony czas, chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Niewątpliwie liczymy na dalszą współpracę w kolejnych latach.

Drugim punktem zawodowym był Zajazd WiK w Ślesinie, którego właścicielem jest Pani Wiesława Czajkowska. W firmie można dostrzec dwa aspekty pracy, a mianowicie  bazę noclegową oraz bazę restauracyjną. Podczas tego spotkania zostaliśmy zaproszeni do zgłębienia wiedzy z zakresu zaplecza gastronomicznego. Uczniowie zostali powitani przez panią menager Basię, która zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez panią kucharkę Małgorzatę. Pani Basia opowiedziała kilka ciekawostek o pracy w zajeździe, o zawodach wykonywanych w firmie m.in. przytoczono anegdoty z pracy kelnera, pokojówki, kucharza, menagera. Zachęcano uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z branżą gastronomiczną z możliwością odbycia praktyk zawodowych w niniejszym zajeździe, a po sprawdzeniu się w zawodzie, możliwością zatrudnienia stałego.  W trakcie pogadanki uczniowie mogli zapoznać się z kartą menu restauracji, wydrukowanymi materiałami dydaktycznymi oraz zestawem publikacji dot. osiągnięć zajazdu WiK na Kujawach. Uczniowie chętnie zadawali pytania, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi ze strony pani Basi. Po części teoretycznej uczniowie rozpoczęli zwiedzanie restauracji, ze szczególnym uwzględnieniem stolików, przygotowanych  nakryć, sztućców.

Zajazdowi WiK serdecznie dziękujemy za słodki poczęstunek, przekazanie cennej wiedzy praktycznej, zwiedzanie restauracji poszczególnych pomieszczeń, a także  umożliwienie nam miejsca do ciekawego spotkania zawodowego. Była to także bardzo ciekawa lekcja savoir vivre.

materiał: Magdalena Siwak